UTERUM I TANKARNA - BE OM LOV
- KONTAKTA BYGGNADSNÄMNEN

Uterum från Skånska byggvaror
Uterum från Skånska byggvaror
Uterum från Skånska byggvaror

Uterum räknas som ett bygge där du ska lämna in en ansökan till kommunens byggnadsnämnd när dina ritningar av ditt uterum är klara. Bygglovsblanketter till uterum finns hos byggnadsnämnden och brukar också kunna hämtas på kommunens hemsida. Anvisningar om hur ansökan fylls i och vilka mått på ditt uterum du måste visa följer vanligtvis med.

Om du vill ha mer allmän information om vilka yggnationer som kräver bygglov rekommenderar vi Boverkets broschyr ”Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?” som kan beställas eller laddas ner från Boverkets hemsida.

Det viktigaste är ändå att du kontaktar byggnadskontoret i din egen kommun. Det kan finnas särskilda bestämmelser för just det område där du bor. Bestämmelser som kanske ger lättnader i bygglovsplikten eller innebär strängare krav.

Det går också att ansöka om förhandsbesked av byggnadsnämnden. Då kan du få ett preliminärt godkännande och i lugn och ro fortsätta planera medan bygglovsärendet hanteras.

Om du väljer ett fristående uterum eller lusthus kan det uppföras på tomten utan bygglov på samma sätt som en friggeb od. Men då får det bara vara högst femton kvadratmeter med en högsta höjd på 3,0 meter. Det måste också placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill lägga uterummet närmare gränsen krävs det medgivande från grannen.