UTERUM MED STABIL GRUND
- STABILITET I ALLA LÄGEN

Uterum från Skånska byggvaror
Uterum från Skånska byggvaror
Uterum från Skånska byggvaror

Uterum med en bra grund är en av de viktigaste förutsättningarna för att ditt nya uterum ska bli så bra som du vill.

Det finns en rad alternativ när det gäller grund till uterum. De vanligaste grunderna till uterum är:

  • uterum med träbjälklag på nedgrävda plintar
  • uterum med murad eller gjuten stödmur med träbjälklag
  • uterum på gjuten platta på mark.

Vilket alternativ du väljer hör samman med hur det färdiga uterummet ska se ut och hur det ska användas. Till ett enkelt uterum som du ska använda sommartid kan det räcka med bjälklag på plintar. Ska du skapa ett uterum som är mer som en vinterträdgård kanske en gjuten platta fungerar bäst. Alla de här grunderna kan isoleras.

En annan faktor som påverkar valet är hur högt det färdiga golvet ska ligga. Ska det vara i markhöjd? Upphöjt? I så fall hur mycket? Här får tomtens och husets utseende avgöra.

Tänk på att om du väljer plint eller stödmur måste du gräva ned till frostfritt djup. Väljer du platta på mark finns det färdiga system för isolerade grunder i bygghandeln. Isoleringen fungerar då även som gjutform.