UTERUM - PLANERA OCH SKISSA

Uterum från Skånska byggvaror
Uterum från Skånska byggvaror
Uterum från Skånska byggvaror

Uterum brukar kräva bygglov eller bygganmälan. Det betyder att du måste göra en enklare ritning över ditt uterum. Kontakta kommunens byggnadskontor för att få information om vad som gäller om uterum i din kommun och vilka ritningar som måste ingå i en ansökan för ett nytt uterum.

De här ritningarna brukar behövas för ett uterum:

  • Fasadritningar från de väderstreck där ditt uterum syns
  • Situationsplan med ditt uterum inritat på tomten
  • Planritning av uterum

Utgå från de husritningar som redan finns och rita in uterummet på dessa.