UTERUMSSTOMMEN SKA HÅLLA FÖR DET DU VILL

Uterum från Skånska byggvaror
Uterum från Skånska byggvaror
Uterum från Skånska byggvaror

Uterumsstommar brukar vara av limträ eller aluminium. Aluminium kräver inget underhåll till skillnad från limträ – som å andra sidan är hållbart och vackert. En kompromiss kan vara att använda trä i stommar och aluminium i övrigt på ditt uterum.

Limträ för stommen i ditt uterum är det vanligaste materialet och har många fördelar. Limträ är formstabilt, isolerande och klarar de stora temperaturskillnaderna i ett uterum. Limträ väger också lite i förhållande till sin bärkraft och är lätt att bearbeta för hemmabyggaren, både med handverktyg och maskinellt. Det ger dessutom låg totalkostnad jämfört med andra material.

Skånska Byggvaror har uterumsstommar av limträ för olika ytor, burspråk, raka hörn eller brutna. Till den stomme du väljer finns beslag i färdiga satser.

För dig som föredrar att skräddarsy stommen efter just dina behov har vi också ett bra sortiment av balkar, stolpar, reglar och annat.

Tänk på att behandla alla träytor noggrant före montering, även de som inte är synliga eller åtkomliga efter montering,till exempel stolpändar. Ytorna ska först behandlas med grundolja eller grundfärg, och därefter ytbehandlas.

Gör öppningarna för glaspartierna något större än glaspartiets bredd. Bäst är att lägga till 5–10 mm utöver partiets mått både i bredd och höjd för att få extra marginaler. Millimetrarna kan behövas om en stolpe hamnar lite snett vid monteringen. Trä är dessutom ett levande material som rör sig något med åren.

Det kan också hända att grunden sätter sig en aning. Om det då finns marginal i konstruktionen kan partierna lätt efterjusteras. Vid monteringen av partiet kilas det in till rätt mått och skruvas fast. Springan som bildas mellan stolpe och partiets karm tätas med mjukfog eller täcklist. Monteringen av uterumspartier liknar på så vis monteringen av ytterdörr eller fönster i huset.

Glöm inte att uterummet behöver ventilation. Ett litet fönster eller en insekts- och ventilationslucka är en bra lösning, då slipper du ha dörrarna öppna och kan vädra rummet även när du inte vistas i det. Insektsluckan består av ett nät och ersätter en befintlig lucka eller placeras som extra lucka i ett skjutbart parti. Placera gärna fönstret/luckan så du kan skapa tvärdrag.